• Diaspor rəhbəri Misir televiziyasına müsahibə veribDiaspor rəhbəri Misir televiziyasına müsahibə verib
  • ABŞ-dakı diaspor təşkilatları bəyanat yayıbABŞ-dakı diaspor təşkilatları bəyanat yayıb
  • Yunanıstanda Beynəlxalq Dil Festivalı keçirilibYunanıstanda Beynəlxalq Dil Festivalı keçirilib
  • Kanadadakı Azərbaycan icması Helsinki dinləmələrinə etiraz edirKanadadakı Azərbaycan icması Helsinki dinləmələrinə etiraz edir
  • Laçının işğalından 26 il ötürLaçının işğalından 26 il ötür


IV Ərazi Şöbəsi ( Şərqi Avropa regionu ölkələri )


IV Ərazi Şöbəsi ( Şərqi Avropa regionu ölkələri )

 

Şöbənin əsas  vəzifələri:

 

1.      Komitənin Əsasnaməsindən və Komitə rəhbərliyi tərəfindən verilmiş əmr, sərəncam və göstərişlərdən irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək, Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların həmrəyliyinə nail olmaq üçün məqsədyönlü iş qurmaq ;

2.      Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx əlaqələr qurmasında və inkişaf etdirilməsində, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında həqiqi informasiya almasına şərait yaratmaq;

3.      Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıları Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatına, habelə Azərbaycan Respublikası ilə regionda yerləşən dövlətlər arasında qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsinə cəlb etmək;

4.      Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən müstəqil, hüquqi və              dünyəvi dövlət, demokratik cəmiyyət  quruculuğu, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişaf haqqında Region ölkələrində yaşayan həmvətənlər arasında zəruri məlumatlar yaymaq;

5.      Beynəlxalq hüquq normalarına, Region ölkələrinin qəbul etdiyi və Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu normativ-hüquqi aktlara uyğun, Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətlər və ictimai birliklər yaratmaq hüququnun həyata keçirilməsinə yardım göstərmək;

6.      Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə əsas olan “Azərbaycançılıq” prinsipini Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar arasında təbliğ etmək, onların tarixi Vətənlə əlaqələrini gücləndirmək;

7.      Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların mədəni irsinin qorunub saxlanmasına və inkişaf etdirilməsinə yardım məqsədilə bu regionda yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzlərinə, mədəni-maarif təşkilatlarına, kitabxanalarına, arxivlərinə, muzeylərinə, teatrlarına, musiqi ansambllarına və başqa kollektivlərinə digər müvafiq dövlət strukturları ilə birgə yardım göstərmək;

8.       Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıları Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin qorunması, dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, daxili və xarici siyasətinin həyata keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına investisiya qoyulması işinə yaxından cəlb etmək;

9.      Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasında, onların hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında  yardım göstərmək;

10.  Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların milli və vətəndaşlıq hüquqlarının müdafiəsi və qorunmasına beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş qaydada dəstək verilməsi, bu məqsədlə azərbaycanlıların sıx yaşadığı dövlətlərin aidiyyatı strukturları ilə səmərəli iş mexanizminin qurulması və problemlərin həllində köməklik göstərmək;

11.   Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların keçirdikləri tədbirlərdə Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakına yardım göstərmək;

12.  Region ölkələrində fəaliyyət göstərən digər diasporlarla əlaqəli işin qurulmasını təşkil etmək;

13.  Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların sıx yaşadığı ölkələrdə baş verən ictimai-siyasi hadisələr və kütləvi informasiya vasitələrində gedən materiallar haqqında mütəmadi olaraq Komitə rəhbərliyini məlumatlandırmaq;

14.  Kollegiyanın qərarlarından və Komitə Sədrinin əmr, sərəncam və göstərişlərindən irəli gələn digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

 

 

Şöbənin əsas funksiyaları:

 

1.          Müəyyən olunmuş qaydada Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla iş sahəsində Komitənin fəaliyyətinə daxil olan məsələlər üzrə normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir;

2.          Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti və onlarla aparılan iş haqqında vaxtaşırı hesabatlar, illik məruzələr hazırlayır və Komitə rəhbərliyinə təqdim edir;

3.          Region ölkələrində Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, mütəşəkkilliyinin möhkəmlənməsinə yardım edir, azərbaycanlıların ayrı-ayrı ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmasına, lobbiçilik fəaliyyətinin  gücləndirilməsinə köməklik göstərir;

4.          Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı dəyirmi masalar, seminarlar və beynəlxalq konfranslar keçirir;

5.          Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların milli və vətəndaşlıq hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar, onların sosial-iqtisadi, mədəni-mənəvi problemlərini öyrənir və həllinə dair təklifləri Komitə rəhbərliyi qarşısında irəli sürür;

6.          Azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları aidiyyatı ölkələrdə və regionlarda Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri ilə birgə ana dilində məktəblərin və Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin açılmasında və fəaliyyətində müvafiq köməklik göstərir;

7.          Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan dövlətinə və onun vətəndaşlarına maddi, mənəvi və humanitar yardımının təşkil olunmasında və aidiyyatı üzrə istiqamətləndirilməsində müvafiq işlər aparır;

8.          Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların  hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək məqsədilə öz səlahiyyətləri daxilində xarici dövlətlərin müvafiq orqanları, beynəlxalq və ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq edir;

9.          Müvafiq tədbirlərdə müəyyən edilmiş qaydada iştirak edir;

10.     Respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların  və onların ictimai birliklərinin iştirakına Komitə tərəfindən kömək göstərilməsini təşkil edir;

11.      Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasının tədris müəssisələrində təhsil almasına, elmi və digər yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasına yardım edir;

12.     Komitənin və Şöbənin Əsasnamələri ilə şöbəyə həvalə edilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün digər funksiyaları yerinə yetirir.

 

 

 

 

                      

Şöbənin hüquqları:

 

1.      Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla bağlı normativ-hüquqi aktların hazırlanmasına və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərlə Komitə rəhbərliyinə müraciət etmək;

2.      Şöbənin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həll edilməsi üçün mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki müvafiq orqanları və beynəlxalq təşkilatlar ilə iş açmaq;

3.      Şöbəyə həvalə edilmiş vəzifələrə aid məsələlər üzrə Əsasnamədə müəyyən edilmiş qaydada xarici ölkələrin müvafiq orqanları və beynəlxalq təşkilatlar ilə iş aparmaq;

4.      Səlahiyyətləri çərçivəsində Komitə tərəfindən konfranslar, müşavirələr, seminarlar, sərgilər və digər tədbirlər keçirilməsini təşkil etmək;

5.      Səlahiyyətləri daxilində xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə komissiyalar, koordinasiya, ekspert şuraları və işçi qruplarının işində iştirak etmək;

6.      Əsasnamədə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər hazırlanması üçün təkliflər vermək;

7.      Region ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar, onların məktəb və digər mərkəzləri üçün ana dili dərsliklərinin, müvafiq tədris proqramlarının və vəsaitlərinin hazırlanmasında Komitənin iştirakını təmin etmək;

8.      Komitə tərəfindən şöbənin səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə metodik və təlimat xarakterli sənədlərin  hazırlanmasında iştirak etmək və təkliflər vermək;

 

 

MEDİATEKA
VEB LAYİHƏLƏR


Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi. All rights reserved