• Türkiyədəki azərbaycanlılar erməni hərbçilərinin təmas xəttində törətdiyi təxribatı pisləyibTürkiyədəki azərbaycanlılar erməni hərbçilərinin təmas xəttində törətdiyi təxribatı pisləyib
  • Avropa azərbaycanlıları beynəlxalq təşkilatlara Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat ünvanlayıbAvropa azərbaycanlıları beynəlxalq təşkilatlara Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat ünvanlayıb
  • Latviya Azərbaycanlılarının Latviya Azərbaycanlılarının "Azəri" Cəmiyyətinin sədri Ulduzxan Əhmədovdan
  • Belqraddakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri, professor Zərifə ƏlizadədənBelqraddakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri, professor Zərifə Əlizadədən
  • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin andiçmə mərasimi olub Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin andiçmə mərasimi olub


DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINI ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞURASININ İDARƏ HEYƏTİ


 

 

1. ƏLİYEV İLHAM                     AZƏRBAYCAN,  MİLLİ  MƏCLİSİNİN

                                             DEPUTATI, DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ-

                                             NİN  BİRİNCİ VİTSE PREZİDENTİ

 

2. KƏRİMOV MAHMUD               SƏDR, AZƏRBAYCAN , MİLLİ ELMLƏR

                                              AKADEMİYASININ PREZİDENTİ, AKA-

                                              DEMİK

 

3. HƏSƏNOV ƏLİ                      SƏDR MÜAVİNİ ,AZƏRBAYCAN PREZİ-

                                               DENTİN  İCRA APARATININ  İCTİMAİ-

                                               SİYASİ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

4. AZƏRİ TOMİRİS                     SƏDR  MÜAVİNİ,  ABŞ,  AMERİKANIN

                                                AZƏRBAYCAN  CƏMİYYƏTİNİN  PRE-

                                                ZİDENTİ

 

5.TƏBRİZİ QULAM RZA                SƏDR  MÜAVİNİ, BÖYÜK BRİTANİYA,

                                                 PROFESSOR

 

6. ƏLİYEV MƏHƏMMƏD               SƏDR MÜAVİNİ, RUSİYA FEDERASİYA-

                                                 SI, ÜMUMRUSİYA  AZƏRBAYCAN

                                                 KONQRESİNİN PREZİDENTİ

 

7. ABDULLAYEV KAMAL                AZƏRBAYCAN, SLAVYAN  DİLLƏR UNİ-

                                                 VERSİTETİNİN  PROREKTOR

 

8. ƏHMƏDOV ƏLİ                        AZƏRBAYCAN, MİLLİ MƏCLİSİN DEPU-

                                                 TATI, YAP-IN İCRA KATİBİ

 

9. ƏLƏKBƏROV MİKAYIL              UKRAYNA,PROFESSOR

 

10.ALTAYLI SEYFƏDDİN                TÜRKİYƏ JURNALİST

 

11. CƏFƏROV CƏFƏR                   AZƏRBAYCAN, BMT NİN QEYRİ HÖKU-

                                                   MƏT TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ RESURS VƏ

                                                   TƏLİM MƏRKƏZİNİN DİREKTORU

 

12. CƏFƏROV NİZAMİ                   AZƏRBAYCAN , MİLLİ MƏCLİSİN DEPU-

                                                   TATI, BEYNƏLXALQ ATATÜRK  MƏRKƏ-

                                                   ZİNİN DİREKTORU, PROFESSOR

 

13. DELBƏSTƏH NÜSRƏT             ALMANİYA AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏT-

                                                   LƏRİ İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ

 

14. HƏBİBBƏYLİ İSA                      AZƏRBAYCAN, NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİ-

                                                   VERSİTETİNİN REKTORU, MİLLİ ELMLƏR

                                                    AKADEMİYASININ MÜXBİR ÜZVÜ

 

15. HACIYEV VALEH                     GÜRCÜSTAN PROFESSOR

 

16. MAHMUDİ SƏTTAR                  İSVEÇ, AZƏRBAYCAN FEDERASİONU

                                                   İSVEÇ TƏŞKİLATININ XARİCİ ƏLAQƏ-

                                                   LƏR ÜZRƏ SƏDRİ

 

17. MƏLİKOVA ŞİRİN                     FRANSA FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOK-

                                                   TORU

 

18. MƏMMƏDOV İSMAYIL              ÖZBƏKİSTAN-AZƏRBAYCAN MƏDƏNİ

                                                   MƏRKƏZİNİN SƏDRİ

 

19. NOVRUZOV MÜSEYİB             QAZAXISTAN TURAN KONQRESİNİN PRE-

                                                   ZİDENTİ

 

20. ORUCOV HİDAYƏT                 AZƏRBAYCAN, MİLLİ SİYASƏT MƏSƏLƏ-

                                                  LƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT MÜŞAVİRİ

 

21. QULİYEV AZAY                      AZƏRBAYCAN, QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİ-

                                                  LARI FORUMUNUN SƏDRİ

 

22.RZAYEV ANAR                       AZƏRBAYCAN, MİLLİ MƏCLİSİN DEPU-

                                                 TATI, YAZIÇILAR BİRLİYİNİN SƏDRİ

 

23. XƏLƏFOV XƏLƏF                  AZƏRBAYCAN, XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN

                                                 MÜAVİNİ

MEDİATEKA
Videoqalereya Fotoqalereya Nəşrlər
2010-03-16
DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ II QURULTAYI
VEB LAYİHƏLƏR


Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi. All rights reserved